Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi: 84 Saat      Kurs Ücreti: 2200 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (SEM) VE MORE ENSTİTÜ İŞBİRİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HUKUKTA ARABULUCUK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR ..

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri (Arabuluculuk Kanunu' yla teminat altına alınmış) en etkin yöntemdir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, önyargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

ARABULUCULUK KANUNU

Arabuluculuk Kanunu, ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 6325 numaralı ve 7/6/2012 kabul tarihli kanun, 22 Haziran 2012’de resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.

Arabuluculuk kanunda; Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren kurumdur. Aynı zamanda onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade etmektedir.

Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3.  Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

5. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Teorik Eğitim (36 Saat)

   a) Temel Hukuk Bilgisi Eğitimi (8 saat)

 • Arabuluculuğa elverişli alanlar (2 saat)
 • Yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, (2 saat)
 • Arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler, (2 saat)
 • Bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliği (2 saat)

   b) Teknik Bilgi Eğitimi (30 saat)

Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir.

 • İletişim becerileri ve beden dili, (2 saat)
 • Müzakere yöntemleri, (2 saat)
 • Toplantı yönetimi,  (2 saat)
 • Psikoloji, (2 saat)
 • Gelişim psikolojisi, (2 saat)
 • Kişilik, (2 saat)
 • Davranış bozuklukları, (2 saat)
 • Öfke kontrolü ve sosyal psikoloji (2 saat)
 • Sorun çözme becerileri, (2 saat)
 • Uyuşmazlık analizi, (2 saat)
 • Uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, (2 saat)
 • Arabuluculuk süreci (4 saat)
 • Arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar (4 saat)

2. Uygulamalı Eğitim (12 Saat)

 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75