Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

Eğitimin İçeriği:

1.MODÜL

Konu İle İlgili Temel Kavramlar

 • Öğrenme
 • Önce İnsan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel Sermaye
 • Yüksek Geri Dönüşlü  Eğitim
 • Sürekli Öğrenme

Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü

Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları

 • Global Alan
 • Kalite
 • Toplumsal Rollerdeki Değişmeler
 • Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)

Öğrenme Teorileri

 • Pekiştirme Teorisi
 • Sosyal Öğrenme Teorisi
 • Hedef Belirleme Teorisi
 • İhtiyaç Teorileri
 • Beklenti Teorisi
 • Yetişkin Öğrenme Teorisi
 • Bilgi-İşlem Teorisi

Öğrenme Süresi

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun Dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar

 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel motivasyon Gücünün Vurgulanması

Stratejik Eğitim 
Öğrenme Döngüsü 
Öğrenmenin Yolları

 • Aktif Dinleme
 • Materyalleri Kullanma
 • Not Alma
 • Sorular Sorma

Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri

Öğrenme Kuramları

 • Davranışçı Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlar

Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri

 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-Cevap Yöntemi
 • Sorun Çözme Yöntemler
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz Yöntemi
  • Sentez Yöntemi
  • Analoji
 • Rol Oynama Yöntemleri
 • Eğitici drama Yöntemi
 • Tartışma Yöntemi
 • Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
 • Proje Yöntemi
 • Beyin Fırtınası Yöntemi

NLP-Neuro Linguistic Programming

 • NLP' nin Tanımı ve Önemi
 • NLP' nin Kişiye Kazandırdıkları
 • Etkin İnsan Olmak İçin NLP

Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler

 • Kişi Analizi
 • Görev Analizi
 • Kurum Analizi
 • Yetkinlikler

Yetkinlik Belirleme Süreci

Eğitim Transferi ve Değerlendirme

Eğitimcinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri

 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili

2.MODÜL

Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim Psikolojisinin Alanı ve Yöntemleri

Eğitim ve Öğretim Hedefleri

Eğitimde Transfer Kavramı

Eğitmenin Rolü

Biyolojik Hazırlıklar ve Bireysel Farklılaşmalar

Katılım ve Çevre Faktörü

Öğrenme Psikolojisi

 • Klasik Öğrenme
 • Operant Öğrenme

Sınıf Yönetimi Teknikleri

3.MODÜL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Bir Eğitimcinin Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Bilmesi Gerekenler
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt Edicilik
 • Ölçme Araçları
  • Sözlü Sınavlar
  • Yazılı Sınavlar
  • Testler
 • Değerlendirme ve Not Verme
 • Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

Sunum Planlaması 

 • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların oluşması
 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75