Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

EĞİTİMİN AMACI

Temel finansal bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde, katılımcıların  edinilen bilgileri  iş yaşamında  etkin olarak kullanmalarına olanak sağlanmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

A) Finans Nedir ?

 • Finansal Piyasaların Tarihsel Gelişimi
 • Finans nedir?
 • Finansal Yönetimin Fonksiyonları nelerdir?
 • Finansal Yönetimin hedefi nedir?

 B) Finans Yöneticisi

 • Şirketlerde Finansal Yönetim
 • Finans Yönetiminin  Amacı

 C) İşletmelerde Finans Fonksiyonunun Örgütlenmesi

 • Finans Yönetiminin diğer birimler ile ilişkisi
 • Organizasyon şemasında finans bölümünün yeri
 • Finans Bölümünün gerçek hayatta yeri?

 D) Genel Ekonomiye Bakış

 • Türkiye’de  sistem akışı
 • Genel Ekonominin temeli “ aile ekonomisi”
 • Aile ekonomisinde bireysel tasarruf araçları

E) Risk Yönetimi

 • Pazar Riski ,Fiyat Riski

F) Temel Mali Tablolar

 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım tablosu
 • Finans Yöneticisi gözüyle bilanço ve gelir tablosu

G) Finansal Analiz

 • Kaynak yapısı  yönetimi nedir?
 • Hissedarın hayali nedir ,kaynak yapısının gerçekleri nedir?
 • Kaynak yönetiminde hissedarın kabusu?
 • Finansal Borçların sınırı nedir?
 • Kısa vadeli  faaliyetler ve finansman ihtiyacı
 • Karanlık dönem? Kısa vadeli nakit ihtiyacı
 • Nakit ihtiyacı duyulan sürenin kısaltılması
 • Karşılaştırmalı Bilançoları  yatay ve dikey okuyarak analiz etme sistemi
 • Aktif/Pasif özellikleri
 • Net işletme sermayesi

H) Oran Analizleri

 • Karşılaştrmalı bilançolar ve oran analizleri

I) Finans Yönetiminde Şirketin İçi ve Dışı Arasında Bağlantılar

 • Finansal Kreditörler ve sundukları  ürünler
  • Bankalar
   • Nakdi Finansman
   • Gayrinakdi Finansman
   • Nakit Yönetimi Hizmetleri
   • Murabaha Kredileri
   • Bankacılık Lisanı
   • Kredilendirme kriterleri
   • Erken uyarı sinyalleri
  • Leasing şirketleri
   • Finansal kiralama
   • Neler kiralanabilir?
   • Finansal kiralama işleyişi
   • Finansal kiralama ve banka kredisi karşılaştırması
  • Faktoring şirketleri
   • Türkiye’de ve Dünya’da Factoring
   • Faktoring Türleri
   • Faktoring Süreci
   • Tahsilat takibi
   • Faktoringe konu Çek –Fatura –Sene

J) Finansal riskler

 • Kur riski
 • Faiz riski
 • Fiyat riski

K) Türev Araçlar

 • Forward
 • Opsiyon
 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75