Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

Eğitimin İçeriği

1.MUHASEBEYE GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR

 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Muhasebenin Temel İlkeleri
 • Hesap Kavramı ve Kayıt Esasları
 • Aktif Hesapların Kaydedilmesi
 • Pasif Hesapların Kaydedilmesi
 • Gelir Hesaplarının Kaydedilmesi
 • Gider Hesaplarının Kaydedilmesi
 • Muhasebede Kullanılan Belgeler Ve Defterler
 • Tutulması Zorunlu Defterler
 • Vergi Usul Kanunu’na Göre Belgeler
 • Dönem İçi Muhasebe İşlemleri
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

TEMEL MALİ TABLOLAR

 • Mali Tabloların Genel Özellikleri
 • Malil Tabloların Sunumu
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Net Çalışma Sermayesi Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kâr Dağıtım Tablosu
 • Öz kaynaklar Değişim Tablosu
 • Uygulama
 • Finansal Raporlama Sistemi
 • Örnek Uygulamaları

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

 • Tekdüzen Muhasebe Sistemine Uygun Hesap Planı Tasarımı
 • Dönen Varlıklar Hesap Grubu
 • Hazır Değerler
 • Menkul Kıymetler
 • Ticari Alacaklar
 • Diğer Alacaklar
 • Stoklar
 • Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
 • Diğer Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar Hesap Grubu
 • Ticari Alacaklar
 • Diğer Alacaklar
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Grubu
 • Mali Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Diğer Borçlar
 • Alınan Avanslar
 • Ödenecek Vergi ve Fonlar
 • Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
 • Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Grubu
 • Mali Borçlar
 • Ticari Borçlar
 • Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
 • Özkaynaklar Hesap Grubu
 • Ödenmiş Sermaye
 • Sermaye Yedekleri
 • Kar Yedekleri
 • Geçmiş Yıllar Karları Ve Zararları
 • Dönem Net Karı -Zararı
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Gelir Hesapları
 • Gider Hesapları

Eğitim Süresi:  8 Gün (10:00 – 17:30)

 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75