Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

Eğitimin İçeriği

Temel Kavramlar

 • İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili,
 • Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları,

İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

 • Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri,
 • Tam-Kısmı Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi,
 • Takım Sözleşmesi,

Çalışma Dönemi Uygulamaları

 • Personelin İşe Alınması Ve Personel Özlük Dosyası,
 • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu,
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi,
 • Kısa Çalışma,
 • Geçici İş Göremezlik,
 • Personele Çalışma Belgesi Verilmesi,
 • Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları,

Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi

 • Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları ,
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi,
 • İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi,
 • Ücretin Saklı Kısmı Ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,
 • Ücret Kesme Cezası,

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Sayılan Ödemeler,
 • Gerçek Ücret,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
 • Sakatlık İndirimi,
 • Asgari Geçim İndirimi,
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
 • Prime Esas Ücretler,
 • Primden İstisna Ödemeler,
 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
 • Prime Esas Ücretler,
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
 • Gelir Vergisi Oranları,
 • Sakatlık İndirimi Tutarları,
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
 • Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların Alt Ve Üst Sınırı,
 • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları,
 • Asgari Ücret,

Fazla Çalışma

 • Fazla Çalışma,
 • Fazla Sürelerle Çalışma,
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma,

Yıllık İzinler

 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma,
 • Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması,
 • Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

Fazla Çalışma Ve Yıllık İzin Uygulamaları

 • Fazla Çalışma Onay Örnekleri,
 • Fazla Çalışma Talep Örnekleri,
 • Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri,
 • Ücretsiz İzin Talep Formu Örnekleri,
 • Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,
 • Ücret Hesaplamaları
 • Puantaj Bilgilerinin Hazırlanması,
 • Yıllık İzin Hesaplamaları,
 • Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı,
 • Fazla Sürelerle Çalışma Ücret Hesabı,
 • Fazla Çalışma Ücret Hesabı ,
 • Asgari Geçim İndirimi ,

İş Sözleşmeşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler,
 • Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,
 • İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi,
 • İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler,
 • Fesih Bildirimi Şekilleri,

İş Sözleşmeşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

 • Kıdem Tazminatı Hesabı,
 • Kidem Tazminatı Bordrosu Örnekleri,
 • İhbar Tazminatı Hesabı,
 • İhbar Tazminati Bordro Örnekleri,

Eğitim Süresi:  2 Gün (10:00 – 17:30)

 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75