Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

Eğitim İçeriği

MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

 • Maliyet Muhasebesinin Tanımı
 • Maliyet Muhasebesinin Amaçları
 • Maliyet Muhasebesinin Genel Muhasebe ile ilişkileri
 • Gider, Harcama, Maliyet ve Zarar Kavramları
 • Giderlerin Sınıflandırılması

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

 • Satın Alınan Malların Değerlemesi
 • Üretilen Malların Değerlemesi
 • Stok Değerlemesi

SATIŞLARIN MAALİYETİ TABLOSU

 • Satılan Mamul Maliyeti
 • Satılan Ticari Mallar Maliyeti
 • Satılan Hizmet Maliyeti

HAMMADDE GİDERLERİ

 • Direkt Malzeme
 • Endirekt Malzeme

İŞÇİLİK GİDERLERİ

 • İşçilik Gideri Tanımı ve Çeşitleri
 • Ücret
 • Ücret Sistemleri

GENEL İMALAT GİDERLERİ

 • Genel imalat giderlerinin tanımı türleri ve özellikleri
 • Genel imalat giderlerinin mamuller ve gider yerleri açısından farklılıkları

GİDER DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 • I. Dağıtım (Ortak Giderlerin Gider Yerlerine Dağıtımı)
 • II. Dağıtım (Yardımcı Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Maliyetin Esas Üretim Gider Yerlerine Dağıtılması)
 • III. Dağıtım (Esas Üretim Gider Yerlerinde Toplanan Maliyetin Mamullere Dağıtılması)

SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİ

 • Sipariş Maliyeti Sisteminin Tanımı
 • Sipariş Maliyeti Sisteminin Yarar ve Sakıncaları
 • Mamul Maliyetlerinin Sipariş Maliyeti Sistemine Göre Saptanması
 • Genel İmalat Giderlerinin siparişlere (mamullere) yüklenmesi
 • Uygulamalar

SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ

 • Mamul Maliyetinin Saptanması
 • Genel İmalat Giderlerinin Saptanması
 • Üretim Merkezinde Toplanan Üretim Giderlerinin Mamullerine Yüklenmesi (Tek Safhalı –Çok Safhalı)
 • Safhalarda Değişik Tür Mamullerin Birarada Üretilmesinde Mamul Maliyetlerinin Saptanması
 • Uygulamalar

STANDART MALİYETLEME SİSTEMİ

 • Standart Maliyet Sisteminin Kurulması
 • Standart Maliyet Sapmalarının Analizi
 • Uygulamalar

KUSURLU (BOZUK) MAMULLERİN VE FİRELERİN MALİYETİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • Kusurlu (bozuk) Mamullerin Maliyetinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi
 • Firelerin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi

YAN VE BİRLEŞİK MAMULLERİN MALİYETİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • Yan Mamul Maliyetinin Hesaplanması
 • Birleşik Mamul Maliyetinin Hesaplanması
 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75