Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

BURSA’DA İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI YANGIN VE ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMİ

MEB ONAYLI YANGIN EĞİTİMİ

Programın dayanağı:

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ( 19.12.2007/26735 R.G. )
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( 30.06.2012 / 28339 R.G. )
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ( 18.06.2013 / 28681 R.G. )
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( 29.12.2012 / 28512 R.G. )
 • National Fire Protection Association  ( NFPA ) Standartı
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlar Kanunu,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği,

 

Programın amaçları:

 • İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanımalar,
 • Yanma ve yangın ile ilgili kavramlar tanımalar,
 • Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımalar,
 • Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramalar,
 • Yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramalar,
 • Yangınlar önleyici tedbirleri almalar,
 • Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazlar tanımalar,
 • Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
 • Yangının neden olduğu kayıplar kavramalar,
 • Olabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doru olarak yapmalar,
 • Yangın ihbar ve personel hareket biçimini kavramalar,
 • Kişisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doru şekilde kullanmalar,
 • Acil durum eylem planın kavramalar,
 • Yangına müdahale ekiplerini oluşturma
 • Yangına müdahale tekniklerini doru olarak uygulama becerisi kazanmalar,
 • İlk yardım ve kurtarma bilgisine sahip olmalar,
 • İtfaiye araç ve gereçlerini tanımalar,
 • Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

Programın içeriği:

 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yangın-Yangın Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Nedenleri ve Etkenleri
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri

a. Su

b. Köpük

c. Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler

d. Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler

e. Fm-200, Naf ve İnergen Gaz Söndürücüler

 • Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
 • Yangın Başlangıç ve ilk Müdahale
 • Yangın ihbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarz
 • Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 • Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanım
 • Acil Eylem Plan
 • Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Yangına Müdahale Teknikleri
 • Kurtarma Bilgisi
 • İlk Yardım Bilgisi
 • Uygulamalı Olarak itfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı
 • 2. Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi
 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75