Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

UYGULAMALI FİNANS UZMANLIĞI  EĞİTİMİ

(MEB Sertifikalı )

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ; 

 

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

1. Yatırım Kararları

2. Finansman Kararları

3. Dividant Kararları

4. İşletmelerin Amaçları

 

2. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI

1. Adi Ortaklıklar

2. Kolektif Ortaklıklar

3. Limited Ortaklıklar

4. Anonim Ortaklıklar

 

3. BÖLÜM: PARANIN ZAMAN DEĞERİ

1. Basit Faiz

2. Basit Iskonto

3. Bileşik Faiz

4. Enflasyon Oranı ve Faiz Oranları

 

4. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TABLOLAR

1. Bilanço

2. Gelir Tablosu

 

5. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TEKNİKLER

1. Oran Analizi

2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

3. Yüzde Yönetimi ile Analiz

4. Eğilim Yüzdeleri Analizi

 

6. BÖLÜM: BAŞABAŞ ANALİZİ

1. Başabaş Analizinin Yararları

2. Sabit ve Değişken Giderler

3. Başabaş Noktasının Hesaplanması

 

7. BÖLÜM: KALDIRAÇ ANALİZLERİ

1. Faaliyet Kaldıracı

2. Finansal Kaldıraç Derecesi

3. Birleşik Kaldıraç Derecesi

 

8. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA

1. Finansal Planlamanın Tanımı

2. Finansal Planlama Süreci

3. Uzun Süreli Finansman Gereksiniminin Saptanması

4. Kısa Süreli Finansman Gereksiniminin Saptanması

 

9. BÖLÜM: PLANLAMA VE BÜTÇELEME İLKELERİ

1. Bütçeleme İlkeleri

2. Nakit Bütçesi

3. Bütçelerin Yararları ve Sakıncaları

4. Büyüme ve Finansal Planlama

 

 

10. BÖLÜM: ÇALIŞMA SERMAYESİ KAVRAMI

1. Çalışma Sermayesinin Özellikleri

2. Çalışma Sermayesi Türleri

3. Çalışma Sermayesi Döngüsü

4. Çalışma Sermayesi Yeterliliğinin Analizi

 

11. BÖLÜM: ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARI

1. İhtiyatlı Strateji

2. Atılgan Strateji

3. Dengeli Strateji

 

12. BÖLÜM: NAKİT YÖNETİMİ

1. Nakit Yönetiminin Amaçları ve Kararları

2. Nakit Bulundurmanın Faydaları

3. Nakit Bulundurma Maliyetleri

4. Nakit Yetersizliğinin Olumsuz Sonuçları

 

13. BÖLÜM: NAKİT BENZERİ VARLIKLARIN YÖNETİMİ

1. Geçici Yatırım Araçları

2. Nakit Tutma, Yatırım Yapma ve Borçlanma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

 

14. BÖLÜM: ALACAK YÖNETİMİ

1. Alacakların Düzeyi

2. Kredili Satış Koşulları

3. Müşteri Tipi

4. Tahsilat Çabaları

 

15. BÖLÜM: STOK YÖNETİMİ

1. Stok Türleri ve Amaçları

2. Stok Maliyetleri

3. Stok Değerleme Yöntemleri

4. Stok Kontrol Yöntemleri

 

16. BÖLÜM: BELİRLİLİK KOŞULLARI ALTINDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ

1. Yatırım Kararının Verilebilmesi için Gerekli Veriler

2. Statik Yöntemler

3. Dinamik Yöntemler

 

17. BÖLÜM: BELİRSİZLİK KOŞULLARIN ALTINDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ

1. Belirlilik, Belirsizlik ve Risk

2. Riskin Ölçülmesi

3. Belirsizlik Koşullarında Proje Değerleme Yöntemleri

4. Enflasyonun Proje Değerlemede Dikkate Alınması

 

18. BÖLÜM: KISA VADELİ FİNANSMAN

1. Ticari Krediler

2. Finansman Bonosu

3. Geri Satın Alma Anlaşmaları

4. Factoring

 

19. BÖLÜM: KISA VADELİ BANKA KREDİLERİ

1. Açık Kredi

2. Iskonto / İştira Kredileri

3. Döviz Kredileri

4. Spot Krediler

5. Akreditif Kredisi

 

20. BÖLÜM: ORTA VADELİ FİNANSMAN

1. Orta Vadeli Banka Kredileri

2. Orta Vadeli Satıcı Kredileri

3. Orta Vadeli Sigorta Şirketi Kredileri

4. Kiralama Yoluyla Finansman

5. Forfaiting Yoluyla Finansman

 

21. BÖLÜM: UZUN VADELİ FİNANSMAN

1. Tahvil Yoluyla Finansman

2. Hisse Senedi Yoluyla Finansman

 

22. BÖLÜM: SERMAYE MALİYETİ

1. Banka Borçlarının ve Tahvillerinin Maliyeti

2. Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti

3. İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti

4. Dağıtılmayan Kârların Maliyeti

5. Amortismanların Maliyeti

6. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

 

23. BÖLÜM: SERMAYE YAPISI

1. Hedef Sermaye Yapısı

2. İşletme Riski, Finansal Risk

3. Sermaye Yapısını Açıklayan Teorik Yaklaşımlar

 

24. BÖLÜM: KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Kâr Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler

2. Kâr Dağıtım Politikası Türleri

3. Kâr Payı Ödeme Yöntemleri

4. Kâr Dağıtım Hesaplamaları

Başlama Tarihi

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Bitiş Tarihi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

 

More Enstitü; Bursa'nın Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitim Markasıdır.

 

  • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75