Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi: 45 Saat      Kurs Ücreti: 1250 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ) VE MORE ENSTİTÜ İŞBİRİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE

1. EĞİTİMİN AMACI:

6331 Sayılı kanun ve binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

2. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ :

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre ait İşletmelerin yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl , amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlarda çalışan, iş güvenliği uzmanı ve teknikeri ,İş Güvenliği ve Sağlığı alanında Yüksek lisans yapmış veya yapmaya devam edenler,yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretim, pazarlama ve satış işleri ile iştigal eden firmaların eğitim işleri ile görevlendirilen personeli , aynı zaman da çalıştığı kurumda tüm ve ilgili personele , genel yangın eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi personeldir.

3. EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI :

Kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, başlangıç halinde meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme veya kurumların prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması için ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmiştir.

Ayrıca ;

“yangın Yanma ve yangının tarifini yapabilir. Yangın türlerini sayar.

“yangın Yangına sebep olacak faktörleri belirler.

“yangın Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çözüm üretir.

“yangın Yangın söndürme cihaz çeşitlerini sayabilir, cihazların teknik özelliklerini sayabilir.

“yangın Yanmanın oluşumunu tarif eder.

“yangın Söndürme maddelerinin en az 4 adedini sayabilir.

“yangın Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar.

“yangın Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini sayar.

“yangın Sabit söndürme sistemlerini tanımı yapar.

“yangın Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar.

“yangın Tahliyenin tanımını yapar, tahliyenin çeşitlerini sayar,her farklı olay için hangi yöntemin kullanılacağına karar verir ve uygulatır.

“yangın Tahliye planında belirtilen tahliye esaslarını örnek bir binada uygulama yaptırır.

“yangın Binayı terk ederken yapılması gereken kontrollerin yüzde 90 nını sayar.

“yangın Toplanma bölgesi oluşturulur iken gerekli olan kriterleri sayar ve hareket tarzını kronolojik olarak uygulatır.

“yangın Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkilerinin tamamını anlatabilir.

“yangın Yangın türüne göre kullanılacak söndürme maddelerini sayar ve her yöntem için en az birer örnek verir.

“yangın Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri sayar.

“yangın Yardım çağırma prosedürünü izah edebilir.

“yangın Koruyucu yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğunu sayar ve her birisine örnekler verir.

“yangın Kaçış yollarını bilir ve kullanır.

“yangın Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.

“yangın Solunum cihazını kullanır.

“yangın Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.

“yangın Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

“yangın Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar.

“yangın Eğitim Programları hazırlayabilir, eğitimi etkili bir şekilde sunabilir. Genel Yangın eğitimini verebilir.

4. EĞİTİMİN SÜRESİ :

5 gün ( 45 saat) 27 saat teorik eğitimdir. 12 saat uygulama eğitimidir. Son gün ( 6 saat) Eğitim yöntemleri ve grup çalışma eğitimidir.

  • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75