MORE PAYROLL

Teknik (Ar-Ge / Tasarım Personel)
Bordrolama Hizmeti

Rekabet şartlarının sürekli yenilikçi anlayışa yönelttiği işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi inovatif ve maliyet merkezli yaklaşımları ile mümkün kılmaktadır.

Teknik (Ar-Ge / Tasarım Personel) Bordrolama Hizmeti

AR – GE MERKEZİ NEDİR?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. *Sektörler itibariyle değişiklik gösteren Ar-Ge Merkezi personel sayısı için 01/08/2016 tarih ve 2016/9093 sayılı BKK’na bakınız.

TASARIM MERKEZİ NEDİR?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

1. Ar-Ge indirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

2. Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

3. Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

4. Damga vergisi istisnası: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

5. Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

6. Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden ArGe merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
10 YILI AŞKIN TECRÜBE

More Payroll
Bordrolama Hizmetleri

More Payroll teknik alt yapısı ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ile bordrolama sürecini danışmanlık hizmeti yaptığı tüm işletmelerde yasal sorumlulukları alarak maksimum müşteri memnuniyeti ile yapmaktadır.
012345678900123456789001234567890012345678900123456789001234567890

Bordrolama Sayısı

Yıllık yaklaşık 250.000 personelin bordrolama hizmeti yapılmaktadır.
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890012345678900123456789001234567890

Teşvik Muafiyeti

Yıllık yaklaşık 15 milyon TL müşterilerimize kazandırdığımız teşvik muafiyeti
01234567890012345678900123456789001234567890+

Aktif Müşteri

42 ilde 1000' i aşkın firmaya hizmet vermekteyiz.
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

Sertifikasyon

Tüm branşlarımızda yıllık yaklaşık 40 bin bireysel sertifikasyon yapılmaktadır.
MORE PAYROLLSosyal Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://www.morepayroll.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by More Payroll. All rights reserved.

Copyright by More Payroll. All rights reserved.