insan kaynakları eğitimi
Üniversite Onaylı İK Eğitim programımız; sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına göre güncellenmiş ve 4 Temel Modül üzerine kurulmuştur.

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Süreci
2- Personel Yönetim Süreci
3- İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci
4- İdari İşler Süreci

More Payroll Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri; İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ilk kurum olma özelliğini taşımaktadır.

1. MODÜL: İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM SÜRECİ

İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ
İnsan Kaynaklarının tarihsel gelişimi ve tanımı
İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş
Personel yönetimi ve İK yönetimi arasındaki farklar
İnsan kaynakları yönetimi hedefleri
İnsan kaynakları ilkeleri

İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI
Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi
Niceliksel olarak İK Planlama
Norm Kadro ve Yedeklemesi

İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ
Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
Kişilik Envanteri Uygulama
CV nedir? CV Hazırlama Teknikleri
CV Çeşitleri
İşveren Markası Olmak
Mülakat Öncesi Hazırlık
Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
Mülakat Sonrasında Değerlendirme
İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli
Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama
Mülakat Örnekleri ve Uygulama
Mülakat Çeşitleri
Mülakat Hataları

ÖNERİ SİSTEMİ
Öneri Sisteminin Tanımı
Öneri Sisteminin Öğeleri
Öneri Verilecek Konular
Öneri Verilmeyecek Konular
Öneri Süreci
Öneri Toplama
Öneri Değerlendirme Kurulu
Önerilerin Değerlendirilmesi
Önerilerin Ödüllendirilmesi
Uygun Bulunmama Kriterleri

İŞ ANALİZİ
İş Analizlerinin Tanımı
İş Analizlerinin Amacı
İş Analizi Yöntemleri
İş Analizi Uygulaması
İş Analizlerinde Karşılaşılan Sorunlar

ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI
Ücret Kavramları
Temel Ücret, Asgari Ücret, Net Ücret
Zamana Göre Ücret, Verime Göre Ücret
İş Değerleme Uygulaması
Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme
Ücret Sistemi İlkeleri
Ücreti Etkileyen Dış Faktörler
Ücret Sisteminin Planlanması
Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri

PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans Değerlendirme Sistemleri
90, 180 ve 360 Derece Performans Değerleme
Performans Değerlendirmenin Adımları
Performans Değerleme Zaman Planlaması
Performans Değerlendirme Yönetmeliği
Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar
Temel Değerlendirme Hataları
Geribildirimin Önemi ve Şekli
Performans Değerlendirme Uygulama ve Örnekleri

İNSAN KAYNAKLARI RAPORLAMA
İnsan Kaynakları Raporlama
Personel Devir Oranı (Turnover)
Devamsızlık Oranı
Fazla mesai Oranı
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Oranı
İşten Ayrılış Mülakatları
Örnek Uygulamalar

EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
Eğitimin önemi ve amacı
Yetişkin Eğitimi
Eğitim ve Geliştirmenin Yararları
Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler
Oryantasyon Eğitimleri
Zorunlu Eğitimler
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması
Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi
Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı
Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar

2. MODÜL: PERSONEL YÖNETİM SÜRECİ

Kanunlar Eğitimi
* 6645 Sayılı Yeni Torba Kanunu ve SGK-İŞ HUKUKU alanındaki değişiklikler *YENİ
* 4857 Sayılı İş kanunu uygulamaları
* 4447 Sayılı İşsizlik kanunu uygulamaları
* 3308 Sayılı Mesleki eğitim kanunu uygulamaları
* 5510 Sayılı Sosyal sigorta ve genel sağlık kanunu uygulamaları
* 5763 Sayılı İş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik kanunu
* 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
* 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Tanzimat Hukuku
* Kıdem – İhbar – İşe iade – Kötü niyet  – İş kazası – Maddi Manevi Tazminat Davaları
Sözleşme Hukuku
* Belirli – Belirsiz – İkale – Eser – Alt işveren- Kismi süreli – Çağrı üzeri – Takım Sözleşmeleri
Disiplin Faaliyetleri
* Savunmaların alınması
* Sözlü uyarı ve yazılı ihtarların verilmesi
* Ücret kesinti cezası verilmesi durumunda uyulması gereken prosedür
Bireysel İşçi Çıkarma
* Fesihte usul
* İhtar ve savunma müesseseleri
* Feshin sonuçları
* Yargıtay kararları
Toplu İşçi Çıkarma
* Sebepleri
* Usulü
* Bildirimler
* Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplanması
* Sebepleri
* Usulü
Bordro Hesaplama
* Ücret Hesaplama
* Saat Ücretli Çalışma
* Fazla Mesai
* Yan Ödemeler
* İzin Hesaplama
* Fark Bordrosu
* Ücret Hesaplamaları Tanımı: Aylık, Günlük, Saatlik, Part-Time Ücret Kavramları
* Ögeleri ve Türleri (içeriği ve türleri)
* Ücret Dışı Ödemeler
İstihdam Paketi (SSK Teşviği) Uygulamaları * YENİ
* İstihdam paketinin içeriği * YENİ
* Getirilen yeniliklerin genel değerlendirmesi * YENİ
* İstihdam paketiyle sigorta primlerine getirilen yenilikler * YENİ
Bölge Çalışma-İşkur ve SGK Bildirgeleri
* İşe giriş bildirgesinin hazırlanması
* İşten çıkış bildirgesinin hazırlanması
* Aylık prim hizmet bildirgesinin hazırlanması
* İşçi durum çizelgesinin hazırlanması
* Eksik gün bildirim formunun hazırlanmasında yeni değişiklikler * YENİ
* İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun hazırlanması
Kısa Çalışma Ödeneği
* Kazanım şartları
* Başvuru şekli
* İşsizlik ödeneği hesapla yöntemi

3.MODÜL: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÜRECİ

* İş Sağlığı ve Güvenliği
* Mevzuatın bugünkü durumu
* Eğitimler
* İş kazası ve meslek hastalığı
* İş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan yönetmelikler
* İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
* İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu
* İşyeri hekimi
* İşyeri hemşiresi
* İşyeri sağlık birimi
* Ortak sağlık ve güvenlik birimi
* İş güvenliğiyle görevli mühendşs veya teknik eleman
* Kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarının hesaplanması
* İş kazası hallerinde iş veren hareket tarzı

4. MODÜL: İDARİ İŞLER YÖNETİMİ SÜRECİ

İK Sürecinde Yasal Kurulların Kurulması ve Yapılandırılması
* Disiplin kurulu oluşumu ve yapılanması
* Yıllık izin kurulu oluşumu ve yapılanması
* Hasar tespit kurulu oluşumu ve yapılanması
* İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşumu ve yapılanması
Yemek, servis anlaşmaları
* Servis güzergah planı çıkartılması
* Etkin servis yönetimi
* Günlük ve haftalık yemek listelerinin oluşturulması
Alt işveren sözleşmelerinin hazırlanması
* Taşeron Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
* Personel zimmet tutanaklarının hazırlanması ( iş elbisesi, kişisel koruyucu malzeme, elektronik alet vb.)
Firma araçları takip sisteminin kurulması

Katılımcı Profili:
  • İnsan Kaynakları, personel uzmanları, yöneticileri ve çalışanları,
  • Muhasebe ve mali işler yöneticileri, uzmanları, çalışanları,
  • İK ve Personel alanında kariyer yapmak isteyen yeni mezun veya öğrenciler.
Sertifika Türü:
Üniversite
Süre:
6 Hafta
Yer:
More Payroll Seminer Salonu
MORE PAYROLLSosyal Medya Hesapları
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://www.morepayroll.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by More Payroll. All rights reserved.

Copyright by More Payroll. All rights reserved.